Chào mừng bạn đến với website Trường THCS Trung Phụng
Chủ nhật, 19/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 13374

Phiếu ôn tập và hướng dẫn tự học các môn học lớp 6, 7, 8, 9 trong đợt tạm nghỉ tránh dịch CoVid-19 (nCoV) (Cập nhật thường xuyên)

Phiếu ôn tập và hướng dẫn tự học các môn học lớp 6, 7, 8, 9 trong đợt tạm nghỉ tránh dịch CoVid-19 (nCoV) (Cập nhật thường xuyên)

Kính gửi quý CMHS và các em HS. Trường THCS Trung Phụng gửi phiếu ôn tập và hướng dẫn tự học các môn học lớp 6, 7, 8, 9 trong thời gian nghỉ phòng dịch CoVid-19.

Quý CMHS và các em HS vui lòng nhấn vào liên kết để tải về:

 

1, Môn Toán:

1.1. Lớp 6:

a, Các phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, phiếu số 5, xem: <tại đây

c, Video hướng dẫn tự học, phiếu số 6 <tại đây>

d, Video hướng dẫn tuần 7 <tại đây>

 

1.2. Lớp 7:

a, Các phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, phiếu số 5, xem: <tại đây>

 

1.3. Lớp 8:

a, Phiếu và hướng dẫn,xem: <tại đây

b, Video hướng dẫn, xem: <tại đây>

c, Video hướng dẫn tự học tuần 7 xem: <tại đây>

 

1.4. Lớp 9: <tại đây>

 

2, Môn Vật lý:

2.1. Lớp 6:

a. Phiếu bài tập <tại đây>

b. Video hướng dẫn tuần 7 <tại đây>

2.2. Lớp 7:

a, Phiếu bài tập, xem: <tại đây>

b, Hướng dẫn tự học, phiếu số 2, xem: <tại đây>

 

2.3. Lớp 8:

a, Các phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, phiếu số 3, xem: <tại đây>

 

2.4.  Lớp 9

a. Phiếu bài tập: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, xem: <tại đây>

 

3, Môn Hóa học

3.1. Lớp 8:

a. Phiếu bài tập, xem: <tại đây>

b. Video hướng dẫn tự học tuần 7, xem: <tại đây>

c. Video hướng dẫn tự học tuần 8, xem: <tại đây>

d. HS nộp bài tập <tại đây>

e. Học sinh tham gia game trắc nghiệm <tại đây>

3.2. Lớp 9:

a. Phiếu hướng dẫn tự học các tuần, xem: <tại đây>

b. Video hướng dẫn tự học tuần 5, 6, xem: <tại đây>

b. Video hướng dẫn tự học tuần 7, xem: <tại đây>

 

4, Môn Ngữ văn:

4.1. Lớp 6:

a, Các phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn học, phiếu số 5, xem: <tại đây> - chữa phiếu số 5 <tại đây>

c, Video hướng dẫn tự học, tuần 8, xem: <tại đây>

d, Video hướng dẫn tự học, tuần 9, xem: <tại đây>

 

4.2. Lớp 7:

a, Các phiếu BT, xem: <tại đây> - chữa phiếu số 4 

b, Video hướng dẫn tự học, phiếu số 5, xem: <tại đây

c, Video hướng dẫn tự học tuần 7, xem: <tại đây>

d, Video hướng dẫn tự học tuần 8, xem: <tại đây>

 

4.3. Lớp 8:

a, Các phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, phiếu số 5, xem: <tại đây>

c, Video hướng dẫn tự học, tuần 7, xem: <tại đây>

 

4.4. Lớp 9:

a, Các phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, phiếu số 5, xem: <tại đây>

c, Video hướng dẫn tự học, tuần 7, xem: <tại đây>

 

5, Môn Tiếng anh:

5.1. Lớp 6: <tại đây>

5.2. Lớp 7: <tại đây>

5.3. Lớp 8: <tại đây>

5.4. Lớp 9: <tại đây>

 

6, Môn GDCD:

6.1. Lớp 6:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

 

6.2. Lớp 7:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

 

6.3. Lớp 8:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 9, xem: <tại đây>

 

6.4. Lớp 9:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 7, xem: <tại đây>

 

7, Môn Địa lí:

7.1. Lớp 9:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 7, xem: <tại đây>

c, Video hướng dẫn tự học, tuần 8, xem: <tại đây>

d, Video hướng dẫn tự học, tuần 9, xem: <tại đây>

 

 

7.2. Lớp 8:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 8, xem: <tại đây>

c, Video hướng dẫn tự học, tuần 9, xem: <tại đây>

 

7.3. Lớp 7:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 9, xem: <tại đây>

c, Video hướng dẫn tự học, tuần 10, xem: <tại đây>

d, Video hướng dẫn tự học, tuần 11, xem: <tại đây>

e, Video hướng dẫn tự học, tuần 12, xem: <tại đây>

f, Video hướng dẫn tự học, tuần 13, xem: <tại đây>

 

7.4. Lớp 6:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 10, xem: <tại đây>

c, Video hướng dẫn tự học, tuần 11, xem: <tại đây>

e, Video hướng dẫn tự học, tuần 12, xem: <tại đây>

f, Video hướng dẫn tự học, tuần 13, xem: <tại đây> và <tại đây>

 

8, Môn Sinh học:

8.1. Lớp 6:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 9, xem: <tại đây>

c, Video hướng dẫn tự học, tuần 10, xem: video 1: <tại đây>; video 2: <tại đây>

d, Video hướng dẫn tự học, tuần 11, xem: video 1: <tại đây>; video 2: <tại đây>

e, Video hướng dẫn tự học, tuần 12, xem: <tại đây>

f, Video hướng dẫn tự học, tuần 13, xem: <tại đây>

 

8.2. Lớp 7:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 9, xem: <tại đây>

c, Video hướng dẫn tự học, tuần 10, xem: <tại đây>

d, Video hướng dẫn tự học, tuần 11, xem: <tại đây>

e, Video hướng dẫn tự học, tuần 12, xem: <tại đây>

f, Video hướng dẫn tự học, tuần 13, xem: <tại đây>

 

8.3. Lớp 8:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 9, xem: <tại đây>

c, Video hướng dẫn tự học, tuần 10, xem: <tại đây>

d, Video hướng dẫn tự học, tuần 11, xem: <tại đây>

e, Video hướng dẫn tự học, tuần 12, xem: <tại đây>

f, Video hướng dẫn tự học, tuần 13, xem: <tại đây>

 

8.4. Lớp 9:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 7, xem: <tại đây>

c, Video hướng dẫn tự học, tuần 8, xem: <tại đây>

d, Video hướng dẫn tự học, tuần 9, xem: <tại đây>

e, Video hướng dẫn tự học, tuần 10, xem: <tại đây>

f, Video hướng dẫn tự học, tuần 11, xem: video 1: <tại đây>, video 2: <tại đây>, video 3: <tại đây>

g, Video hướng dẫn tự học, tuần 12, xem: <tại đây>

h, Video hướng dẫn tự học, tuần 13, xem: <tại đây>

 

9, Môn Lịch sử:

9.1. Lớp 6:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

 

9.2. Lớp 7:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

 

9.3. Lớp 8:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

 

9.4. Lớp 9:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 7, xem: <tại đây>

c, Video hướng dẫn tự học, tuân 8, xem: <tại đây>

d, Video hướng dẫn tự học, tuần 9, xem: <tại đây>

 

10, Môn Âm nhạc:

10.1. Lớp 6:

a, Phiếu BT tuần 8, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 12, xem: <tại đây>

 

10.2. Lớp 7:

a, Phiếu BT tuần 8, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 12, xem: <tại đây>

 

10.3. Lớp 8:

a, Phiếu BT tuần 8, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 12, xem: <tại đây>

 

10.4. Lớp 9:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

 

11, Môn Thể dục:

11.1. Lớp 6:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 9, xem: <tại đây>

c, Video hướng dẫn tự học, tuần 10, xem: <tại đây>

d, Video hướng dẫn tự học, tuần 11, xem: <tại đây>

 

11.2. Lớp 7:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 9, xem: <tại đây>

c, Video hướng dẫn tự học, tuần 10, xem: <tại đây>

d, Video hướng dẫn tự học, tuần 11, xem: <tại đây>

 

11.3. Lớp 8:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 9, xem: <tại đây>

c, Video hướng dẫn tự học, tuần 10,xem: <tại đây>

d, Video hướng dẫn tự học, tuần 11, xem: <tại đây>

 

11.4. Lớp 9:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 9, xem: <tại đây>

c, Video hướng dẫn tự học, tuần 10, xem: <tại đây>

d, Video hướng dẫn tự học, tuần 11, xem: <tại đây>

 

12, Môn Mĩ thuật:

12.1. Lớp 6:

a, Phiếu BT tuần 8, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 12, xem: <tại đây>

c, Kế hoạch phát động cuộc thi vẽ tranh, xem: <tại đây>

 

12.2. Lớp 7:

a, Phiếu BT tuần 8, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 12, xem: <tại đây>

c, Kế hoạch phát động cuộc thi vẽ tranh, xem: <tại đây>

 

12.3. Lớp 8:

a, Phiếu BT tuần 8, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 12, xem: <tại đây>

c, Kế hoạch phát động cuộc thi vẽ tranh, xem: <tại đây>

 

12.4. Lớp 9:

a, Phiếu BT tuần 8, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 12, xem: <tại đây>

c, Kế hoạch phát động cuộc thi vẽ tranh, xem: <tại đây>

 

13, Môn Công nghệ:

13.1. Lớp 6:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

 

13.2. Lớp 7:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

b, Video hướng dẫn tự học, tuần 9, xem: <tại đây>

c, Video hướng dẫn tự học, tuần 10, xem: <tại đây>

d, Video hướng dẫn tự học, tuần 11, xem: <tại đây>

e, Video hướng dẫn tự học, tuần 12, xem:<tại đây>

f, Video hướng dẫn tự học, tuần 13, xem: <tại đây>

 

13.3. Lớp 8:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

 

13.4. Lớp 9:

a, Phiếu BT, xem: <tại đây>

 

Trân trọng.

 

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152